ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

  

 

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

Κεφ. 1 Ταλαντώσεις

 

 

Κεφ. 2 Κύματα

 

 

Κεφ. 3 Στερεό

 

 

Κεφ. 4 Κρούσεις

 

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

Κεφ. 1 Το φως

 

 

Κεφ. 2 (2.1, 2.2, 2.3)

Ατομικά Φαινόμενα

 

 

Κεφ. 2 (2.4) Ακτίνες Χ

 

 

Κεφ. 3 Πυρηνικά φαινόμενα

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι

(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

 

 

Κεφ. 1 Συνεχές Ρεύμα

 

 

Κεφ. 1 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

 

 

Κεφ. 4 Ημιαγωγοί

Κεφ. 4 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 

 

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (1999-2004)

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

Κεφ. 1 & 2. Κινητική Θεωρία & Θερμοδυναμική.

 

 

Κεφ. 3. Φορτίο σε ηλεκτρικό πεδίο

 

 

Κεφ. 4. Φορτίο σε μαγνητικό πεδίο

 

 

Κεφ. 5. Η/Μ επαγωγή

 

 

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (1999-2004)

 

 

Κεφ. 3.1. Στατικός ηλεκτρισμός

 

 

Κεφ. 3.2. Ηλεκτρικό ρεύμα

 

 

Κεφ. 3.3. Μαγνητικό Πεδίο

 

 

Κεφ. 4. Ταλαντώσεις

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ