ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

 

Οι παρουσιάσεις που δίνονται σε αυτή την σελίδα ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου.

Έχετε την δυνατότητα να κατεβάσετε κάθε μία παρουσίαση χωριστά πατώντας στην αντίστοιχη θέση παρακάτω. Οι παρουσιάσεις τρέχουν αρκεί να έχετε εγκατεστημένο το Powerpoint.

 

Όμως για να τρέξουν οι διάφορες προσομοιώσεις, Java applets κ.λ.π. που μπορείτε να καλέσετε μέσα από τις παρουσιάσεις, είναι απαραίτητα τα παρακάτω βήματα :

  1. Κατεβάστε τον συμπιεσμένο φάκελο Προσομοιώσεις από πιο κάτω.
  2. Δημιουργείστε στον σκληρό σας δίσκο C:\  φάκελο με όνομα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Γ_ΓΠ (δηλ. C:\ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Γ_ΓΠ).
  3. Αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του φακέλου Προσομοιώσεις και τοποθετείστε τα στο C:\ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Γ_ΓΠ.
  4. Τοποθετείστε στο C:\ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Γ_ΓΠ και όσα αρχεία παρουσιάσεων έχετε κατεβάσει.
  5. Για να τρέξουν τα applets είναι απαραίτητο να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το JavaPlug_In.
  6. Επίσης υπάρχει και μία εφαρμογή σε Interactive Physics, αν λοιπόν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Interactive Physics.

 

Η δομή που θα έχει ο φάκελος C:\ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Γ_ΓΠ στον σκληρό σας πρέπει να είναι η ακόλουθη :

Text Box:

 Στον φάκελο Applets Physics υπάρχουν περισσότερες εφαρμογές που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες και σε άλλα μαθήματα.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

 ΤΟ ΦΩΣ

 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

 

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ – ΤΟ Η/Μ ΦΑΣΜΑ

 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

 

 

 ΑΚΤΙΝΕΣ Χ

 

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ