Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2006 – python

Επαναληπτικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_1_2006 (Πάρκινγκ στάθμευσης αυτοκινήτων)

Σε ένα πάρκινγκ η χρέωση γίνεται κλιμακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Image result for parking cartoon funny

 • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ                       ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ
 • Μέχρι και 3 ώρες                                                 2 €
 • Πάνω από 3 έως και 5 ώρες                               1,5 €
 • Πάνω από 5 ώρες                                                 1,3 €

i.Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:

 • α) περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
 • β) για κάθε αυτοκίνητο που στάθμευσε στο πάρκινγκ:
 1. διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας μέχρι να δοθεί το 0. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός κυκλοφορίας μπορεί να περιέχει τόσο γράμματα όσο και αριθμούς.
 2. διαβάζει τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες και τη δέχεται μόνο εφ’ όσον είναι μεγαλύτερη από το 0.
 3. καλεί υποπρόγραμμα για τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να πληρώσει ο κάτοχός του.
 4. εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί.
 • γ) εμφανίζει το πλήθος των αυτοκινήτων που έμειναν στο πάρκινγκ μέχρι και δύο ώρες.

ii. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που καλείται στο ερώτημα β) iii.
ΘΕΜΑ Δ_1_2006 (Αγώνες Ιππικού Τριάθλου)

Στους προκριματικούς αγώνες ιππικού τριάθλου συμμετέχουν 16 αθλητές. Τα αγωνίσματα είναι: ιππική δεξιοτεχνία, υπερπήδηση εμποδίων και ελεύθερη ιππασία. Ο κάθε αθλητής βαθμολογείται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα τρία αγωνίσματα.

Related image

Να σχεδιάσετε αλγόριθμο ο οποίος:

 • α) καταχωρίζει σε πίνακα τις ονομασίες των τριών αγωνισμάτων, όπως αυτές δίνονται παραπάνω.
 • β) διαβάζει για κάθε αθλητή όνομα, επίθετο, όνομα αλόγου με το οποίο αγωνίζεται και τους βαθμούς του σε κάθε αγώνισμα και θα καταχωρίζει τα στοιχεία σε πίνακες.
 • γ) διαβάζει το όνομα και το επίθετο ενός αθλητή και θα εμφανίζει το όνομα του αλόγου με το οποίο αγωνίστηκε και τη συνολική του βαθμολογία στα τρία αγωνίσματα. Αν δεν υπάρχει ο αθλητής, θα εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.
 • δ) εμφανίζει την ονομασία του αγωνίσματος (ή των αγωνισμάτων) με το μεγαλύτερο «άνοιγμα βαθμολογίας». Ως «άνοιγμα βαθμολογίας» να θεωρήσετε τη διαφορά ανάμεσα στην καλύτερη και στη χειρότερη βαθμολογία του αγωνίσματος.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.