Αρχική Μονάδα 1

Αυτή είναι η πρώτη μονάδα (widget) της αρχικής σελίδας. Για να την επεξεργαστείς πήγαινε Εμφάνιση > Μονάδες και επίλεξε την 6η μονάδα από την κορυφή που λέγεται Αρχική Μονάδα 1. Στις μονάδες μπορείς επίσης να διαχειριστείς τον τίτλο.

Αρχική Μονάδα 2

Αυτή είναι η δεύτερη μονάδα (widget) της αρχικής σελίδας. Για να την επεξεργαστείς πήγαινε Εμφάνιση > Μονάδες και επίλεξε την 7η μονάδα από την κορυφή, που λέγεται Αρχική Μονάδα 2. Στις μονάδες μπορείς επίσης να διαχειριστείς τον τίτλο.

Αρχική Μονάδα 3

Αυτή είναι η τρίτη μονάδα (widget) της αρχικής σελίδας. Για να την επεξεργαστείς πήγαινε Εμφάνιση > Μονάδες και επίλεξε την 8η μονάδα από την κορυφή, που λέγεται Αρχική Μονάδα 3. Στις μονάδες μπορείς επίσης να διαχειριστείς τον τίτλο.