Ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε προκειμένου η ανάγκη για επικοινωνία να εξυπηρετείται ταχύτερα, αμεσότερα και αποτελεσματικότερα με τη χρήση του διαδικτύου.