Χρήστος Ρέτσας

Διεύθυνση (URL): users.sch.gr/chretsas/elearn

Σύντομη διεύθυνση (short URL): tiny.cc/retsas-elearn

 

Τελευταία ενημέρωση: 2/12/2018

Ιστότοποι ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning sites)

Σχετική εικόνα

Στην ιστοσελίδα αυτή παρατίθενται οι ιστότοποι ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning sites) που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε διάφορα αντικείμενα-μαθήματα που διδάσκω.

 

Οι πλατφόρμες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι οι εξής:

1.

Αποτέλεσμα εικόνας για moodle icon

2.

Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

3.

Αποτέλεσμα εικόνας για moodle

 

Συνολικά έχουν υλοποιηθεί 23 ηλεκτρονικά μαθήματα που είναι τα ακόλουθα:

 

 

1. ΔIκτυα ΥπολογιστΩν και ΑσφAλεIα

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Γυμνάσιο - Λύκειο

Διεύθυνση (URL)

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=4855

 Είσοδος  ως Επισκέπτης (Login as a guest)

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

bit.ly/retsas-netsec

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για moodle

 

2. ΠληροφορικΗ Α΄ ΓυμνασΙου

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Γυμνάσιο

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411113/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/agym

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

3. ΠληροφορικΗ B΄ ΓυμνασΙου

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Γυμνάσιο

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411111/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/bgym

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

4. ΠληροφορικΗ Γ΄ ΓυμνασΙου

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Γυμνάσιο

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411110/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/ggym

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Λύκειο

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T11117/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 tiny.cc/retsas-pliroforiki

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

6. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Εργαστήριο image009.gif

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T412149/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/retsas-bthp

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

7. υλικο και δικτυα υπολογιστων - Εργαστήριο image009.gif

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T412148/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/retsas-ydy

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

8. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - Εργαστήριο image009.gif

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T412147/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/retsas-apy

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

9. Εισαγωγη στα υπολογιστικα συστηματα και δικτυα υπολογιστων - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/S166134/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/retsas-eysde

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/S166133/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/retsas-support

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

11. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/S166132/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

tiny.cc/retsas-netlab

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

12. Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T412134/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 http://bit.ly/retsas-maintenance

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

13. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών - ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T412133/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

http://bit.ly/retsas-hw-nets

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

14. Εφαρμογές Πολυμέσων

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411115/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

http://tiny.cc/retsas-multimedia

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

15. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - ΘΕΩΡΙΑ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411114/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

16. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - Εργαστήριο

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T412135/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

17. Δίκτυα Υπολογιστών Ι - ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411120/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

http://tiny.cc/retsas-diktya1

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

18.  Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411121/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 http://tiny.cc/retsas-internet

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

19.  Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411116/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

http://tiny.cc/retsas-ls2

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

20.  Λειτουργικά Συστήματα Ι

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/T411100/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 http://tiny.cc/retsas-ls1

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

21.  Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας - Το επάγγελμα του Προγραμματιστή Η/Υ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Γυμνάσιο

Διεύθυνση (URL)

http://eclass.sch.gr/courses/G1882106/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 http://bit.ly/programmer-job

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για Open eClass icon

 

22.  Πληροφοριακα συστηματα διοικησησ (MIS)

Βαθμίδα εκπαίδευσης

ΑΕΙ, ΤΕΙ

Διεύθυνση (URL)

https://sites.google.com/site/teiamfissasmislab/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 http://tiny.cc/retsas-mis

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για google site

 

23.  εΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Βαθμίδα εκπαίδευσης

ΑΕΙ, ΤΕΙ

Διεύθυνση (URL)

https://sites.google.com/site/teiamfcompulab/

Σύντομη διεύθυνση (short URL)

 http://tiny.cc/retsas-compulab

Πλατφόρμα φιλοξενίας

 Αποτέλεσμα εικόνας για google site

  

Copyright 2018 Χρήστος Ρέτσας (chris.retsas@gmail.com)