Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

         ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ-Χ5Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 30-07-2015
Αρ. Πρωτ. 8616
Γραφείο Προέδρου
Τηλ.: 210 3319055
Φαξ: 210 6081879
Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). 

   

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπου προβλέπεται  η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής στο ΙΕΠ, η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
 2. Το υπ? αρ. 39/21-07-2016 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής στο Ι.Ε.Π., η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).»

 

Αποφασίζουμε:  

τη συγκρότηση άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:

 1. Κουρμπέτης Βασίλειος, Σύμβουλος A΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ως Πρόεδρος
 2. Λολίτσας Κων/νος, Προϊστάμενος Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος
 3. Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως μέλος
 4. Βλαχόπουλος Λάζαρος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως μέλος
 5. Μουταβελής Αδριανός Σχολικός Σύμβουλος Δ΄, περ. Ειδικής Αγωγής, ως μέλος
 6. Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Τμηματάρχης Α΄, Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος
 7. Χατζηπέτρου Αθηνά, Επιστημονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος.

 

Αναπληρωματικά Μέλη κατά αντιστοιχία 

 1. Χατζοπούλου Μαριάννα, Διευθύντρια Ειδικού Δ.Σ .Κωφών Πεύκης
 2. Σπηλιόπουλος Πολυχρόνης Δ/ντής στο Ειδικό Δ.Σ. κινητικά αναπήρων
 3. Παπασταυρινίδου Γεωργία, Εισηγήτρια του ΙΕΠ
 4. Γελαστοπούλου Μαρία,  Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
 5. Ζυμβρακάκης Γιάννης, Δ/ντής Ειδικού Δ.Σ. Δραπετσώνας
 6. Μυστακίδου Μαριάνθη, Διοικητικός Υπάλληλος της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΟΠΑΙΘ
 7. Λογαράς Δημήτριος, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΣΑμεΑ

  

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί η κ. Σπανάκη Άννα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο  ΙΕΠ, με αναπληρώτρια την κ. Αλεξάνδρα Κιμισκίδου, Ι.Δ.Α.Χ.

 

Έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΟΠΑΙΘ για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Επιτροπή θα μελετά τις αιτήσεις με τους συνημμένους τίτλους για τη χορήγηση συνάφειας θα καθορισθούν με Υ.Α.  μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής και θα πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
 2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 3. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

 

Αρχικό έγγραφο PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα