Αναθέσεις μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί­δευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Αναθέσεις μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί­δευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις

  1. 104147/Γ6/25.8.2010(ΦΕΚ 1387/Β’/2010)
  2. 94872/Γ6/23.08.2011 (ΦΕΚ 1986/Β’/2011)
  3. 156291/Γ6/11-12-2012 (ΦΕΚ 3384/Β’/2012)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ02, ΠΕ70, ΠΕ71
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕ03, ΠΕ70, ΠΕ71
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕ16.01 ΤΕ16
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ11
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ19,20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ02, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ18.09
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ08 ΠΕ18(26,27)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ? ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30) ΠΕ18.(15,13,14,16,17), ΤΕ01(32,33,34,35,36)
ΦΥΤΙΚΩΝ ? ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,13,14) ΠΕ18(15,17,30), ΤΕ01(32,33,34)
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΕ08, ΠΕ18.01, ΠΕ18.27 ΠΕ18.26 ΤΕ01(12,14)
ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕ08, ΠΕ18.38 ΠΕ18.27, ΤΕ01.12
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ? ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ?  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΕ18(36,35)
ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ18(06,20) ΤΕ01.22
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ? ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕ18 (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ)
ΠΕ14.05, ΠΕ18.16, ΤΕ01.01
ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΠΕ18.20 ΠΕ18.06, ΤΕ01(22,27)
ΓΟΥΝΑΡΙΚΗΣ ? ΚΟΠΤΙΚΗΣ ? ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ18(06,20) ΤΕ01.22
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΕ15, ΠΕ10, ΠΕ18(09,35,36)
ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30) ΠΕ18.(15,13,14,16,17)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕ14.04, ΠΕ18.12 ΠΕ18.(15,13,14,16,17), ΤΕ01(32,33,34,35,36)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ? ΤΡΟΦΙΜΩΝ ? ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30) ΤΕ01(32,33)
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ? ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ18.38, ΠΕ18.27 ΠΕ18(01,26,28), ΠΕ08, ΤΕ01.12
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ ? ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ18.28 ΤΕ01(15,17)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΕ12.04, ΠΕ17(02,06) ΤΕ01.02
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ ? ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΕ17(02,06) ΤΕ01.02
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΠΕ18.01 ΠΕ18.27, ΠΕ18.26, ΤΕ01.14
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕ18.05 ΠΕ18.04, ΤΕ01(19,20)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.04 ΤΕ01(19,20)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΕ18.35 ΠΕ18(02,03), ΤΕ01(10,11)
ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.35, ΤΕ01.10, ΠΕ09
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΕ18.01 ΠΕ08, ΠΕ18.26, ΤΕ01.14
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ? ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ18(02,03) ΠΕ09, ΠΕ18.35, ΤΕ01(10,11)
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.13
ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ08 ΠΕ18(26,27), ΤΕ01.17

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα