Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού

Εδώ θα βρείτε τα βιβλία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο «Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας». Τα βιβλία αυτά πραγματεύονται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ηλεκτρονική ανάρτηση των βιβλίων στοχεύει να βοηθήσει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που επιχειρούν να δομήσουν εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις υποστηρίζοντας το βίωμα του παιδιού στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

Με τη γνώση τόσο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας, όσο και των δυσκολιών που συναντούμε αρκετές φορές στην διαχείριση ζητημάτων διδακτικής μεθοδολογίας και ειδικής παιδαγωγικής, προτείνουμε οπτικοποιημένες στοχευμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας από την καθημερινότητα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού
Προφορικός Λόγος Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Προφορικός Λόγος Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Ψυχοκινητικότητα Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Ψυχοκινητικότητα Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Νοητικές Ικανότητες Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Νοητικές Ικανότητες Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Συναισθηματική Οργάνωση Βιβλιοτετράδιο Μαθητή
Συναισθηματική Οργάνωση Βιβλιοτετράδιο Μαθητή

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 301 άρθρα