Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα παιδιά με αναπηρίες – ειδικές ανάγκες

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος τόσο για θέματα που ανάγονται σε δημόσιες υπηρεσίες, όσο και σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού. Εδώ θα βρείτε τις παρεμβάσεις του σχετικές με παιδιά με αναπηρία – ειδικές ανάγκες.

Πηγή: www.synigoros.gr

20/02/2014 – Εγγραφή και φοίτηση επιτυχόντα με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down) σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εξέτασε αναφορά προσώπου με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down), με θέμα την άρνηση εγγραφής και φοίτησης του σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με βάση την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, επιβάλλεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη δομή επαγγελματικής κατάρτισης και η λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη και φοίτηση του.

Συνοδευτικά Αρχεία


27/11/2013 – Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα αναπηρίας σε παιδί με σύνδρομο Down και βαριά νοητική υστέρηση. Στην άλλη, δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή απέδωσε αναδρομικά ποσοστό αναπηρίας σε βρέφος 18 μηνών με εγκεφαλική παράλυση, στο οποίο η πρωτοβάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ δεν είχε αποδώσει ποσοστό αναπηρίας με την αιτιολογία της επισφαλούς εκτίμησης λόγω της μικρής ηλικίας.

Συνοδευτικά Αρχεία


05/04/2011 – Πόρισμα: Συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι ελλείψεις προσωπικού και οι υπάρχουσες συνθήκες διαβίωσης, φροντίδας και περίθαλψης στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών Ηλείας έχουν ως συνέπεια σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των περιθαλπόμενων σε αυτό.

Ο Συνήγορος επισκέφτηκε το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών και διερεύνησε αναφορές σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του και την ανεπαρκή παροχή φροντίδας σε παιδιά με αναπηρίες που φιλοξενούνται σε αυτό. Έπειτα από σειρά επισκέψεων και αλληλογραφία τόσο με τη Διοίκηση της μονάδας όσο και με το αρμόδιο Υπουργείο, για διάστημα πλέον του ενός έτους, ολοκλήρωσε την έρευνα και εκπόνησε Πόρισμα το οποίο απεστάλη στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα, σχετιζόμενα κυρίως με την έλλειψη κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλεισμό ορισμένων φιλοξενούμενων σε κρεβάτια / κουβούκλια, την καθήλωση με ιμάντες, την καταστολή και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε αντικατάσταση της ανθρώπινης παρουσίας. Στο Πόρισμα αναδεικνύονται επίσης και άλλες σοβαρές ελλείψεις σε διάφορους τομείς.

Συνοδευτικά Αρχεία


29/06/2009 – Πόρισμα για την Εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Περιγραφή

Ο Συνήγορος απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας πόρισμα με θέμα «Εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Κατά τα τελευταία έτη η Αρχή έχει εξετάσει σειρά αναφορών με θέμα την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου, βάσει των προβλέψεων του ν.2817/00 και πρόσφατα του ν.3699/08, ο οποίος τον αντικατέστησε. Αφού ο Συνήγορος διαπίστωσε πάγια και σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου και συστηματική αδυναμία να επιτευχθεί λύση σε ατομικές υποθέσεις, προέβη στη σύνταξη πορίσματος στο οποίο διατυπώνονται οι σχετικές διαπιστώσεις και προτάσεις του.

Συνοδευτικά Αρχεία

06/05/2008 – Δελτίο Τύπου: Συμβολή του Συνηγόρου του Παιδιού στο Δημόσιο Διάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Περιγραφή

Με αφορμή το Σχέδιο Νόμου “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας, ο Συνήγορος του Παιδιού συνόψισε τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου και γενικότερα επί της εφαρμογής της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έγκειται τόσο στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου όσο στην πλημμελή προσαρμογή του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος στις αρχές της ισότιμης συμμετοχικής εκπαίδευσης, και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η ειδική εκπαίδευση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Συνοδευτικά Αρχεία


29/11/2007 – Δελτίο Τύπου: Ο Συνήγορος του Παιδιού για τα παιδιά με αναπηρίες

Περιγραφή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες (3 Δεκεμβρίου), ο Συνήγορος του Παιδιού στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων δημοσιότητας που διοργανώθηκαν σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις από το Δίκτυο Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), επισκέφθηκε εκπαιδευτικές και προνοιακές δομές και συζήτησε με παιδιά με αναπηρίες και τους εργαζομένους στις δομές αυτές. Επίσης, δημοσιοποίησε περίληψη των διαπιστώσεών του σχετικά με την υλοποίηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών με Αναπηρίες στην Ελλάδα, καθώς και τη Δημόσια Θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού για τα Παιδιά με Αναπηρία.

Συνοδευτικά Αρχεία


24/04/2007 – Πόρισμα: Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητή Γυμνασίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Περιγραφή

Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα τα προβλήματα που προέκυψαν στη φοίτηση και αξιολόγηση μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος φοιτά σε κοινό γυμνάσιο, λόγω απουσίας κατάλληλου πλαισίου στην περιοχή κατοικίας του, και δεν λαμβάνει τα ειδικά μέτρα εκπαιδευτικής υποστήριξης που προβλέπονται από το νόμο. Επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ελλείμματα στη νομοθεσία για την αξιολόγηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -λόγω νοητικής στέρησης- και η ανάγκη μέριμνας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως προς την ορθή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αντιμετώπιση αυτών των μαθητών.

Συνοδευτικά Αρχεία


15/05/2007 – Διοικητική Ανταπόκριση: Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ για την προφορική εξέταση μαθητών Γ’ Λυκείου λόγω δυσλεξίας

Περιγραφή

Επιστολή του Συνηγόρου προς το Υπουργείο Παιδείας, με αφορμή τα προβλήματα που προέκυψαν λίγο πριν τις εξετάσεις, μετά από εγκύκλιο Διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ για την προφορική εξέταση μαθητών Γ’ Λυκείου με δυσλεξία. Το Υπουργείο εξέδωσε νέα εγκύκλιο και το θέμα ρυθμίστηκε. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε με την επιστολή του προς το εν λόγω υπουργείο, μετά από ικανό αριθμό αναφορών από μεμονωμένους γονείς μαθητών, αλλά και από το «Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακά Προβλήματα», αιτιολογώντας τον προβληματικό χαρακτήρα της πρώτης εγκυκλίου, όσον αφορά τη συνέπεια στην πρακτική της Διοίκησης, που τελικώς θίγει άμεσα τα δικαιώματα ενός αριθμού μαθητών της Γ? Τάξης Γενικού Λυκείου -οι οποίοι μέχρι πρότινος εξετάζονταν προφορικά, λόγω της διαγνωσμένης δυσλεξίας- και ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση του θέματος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της υπό εξέταση κατηγορίας μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συνοδευτικά Αρχεία


19/06/2006 – Πόρισμα: Συμμετοχή μαθητή με σύνδρομο asperger σε ενδοσχολικές εξετάσεις και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περιγραφή

Πόρισμα του Συνηγόρου του Παιδιού με θέμα τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητή με αναπτυξιακή διαταραχή στις ενδοσχολικές εξετάσεις και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 301 άρθρα