“Υπέρ-δομή” λογισμικό για παιδιά με αυτισμό

Το έργο “Υπέρ-δομή” είναι έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της κατηγορίας πράξεων 1.1.4.α – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Πρόκειται για ένα «εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο αναπτύχθηκαν πρότυπες υπερμεσικές εφαρμογές που ενσωματώνονται στο περιβάλλον του λογισμικού «LT125DP» και θα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, με στόχο τη βελτίωση των διαφόρων ικανοτήτων και την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ (παιδιών και εφήβων) στο φάσμα του αυτισμού». Χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών είναι ο υψηλός βαθμός διαδραστικότητας, η παραμετροποίησή τους, η διαβάθμισή τους όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας και η δυνατότητα εμπλουτισμού τους από τους χρήστες εκπαιδευτικούς.

Πηγή

LT125 ThinkingMind

Λογισμικό
Έκδοση 1.8
(Μέγεθος 10.6 Mb)
Οδηγοί χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Εισαγωγή
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 1
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 2
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 3
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 4
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 5
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 6
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 7
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 8
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 9
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 10
Οδηγός Παιδαγωγικής Χρήσης του λογισμικού LT125ThinkingMind – Σχέδιο 11

 

LT125DigitPecs

Λογισμικό
Έκδοση 3.8
(Μέγεθος 7.75 Mb)
Οδηγοί χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης
Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125DP
Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125DP (Αγγλικά / Ελληνικά)

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 301 άρθρα