Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης

provlimata

Εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στα πλαίσια της πράξης “ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ” του Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ II)  – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: “Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης”. Πηγή

Το παραπάνω πρόγραμμα βασίστηκε σε τρεις κυρίως βασικούς άξονες:

  • Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων μαθητών με ?μφαση στις μαθησιακές δυσκολίες και τα χαρισματικά παιδιά.
  • Προβλήματα συμπεριφοράς με ?μφαση στη διαχείριση της βίας, της επιθετικότητας, των συναισθηματικών διαταραχών και της διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.
  • Πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο, με σημείο αναφοράς το σεβασμό της διαφορετικότητας και τους τρόπους στήριξης των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Οι στόχοι του προγράμματος διαμορφώθηκαν έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί:

  • Να μπορούν να εντοπίζουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τάξης.
  • Να ε?ναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αιτίες και τους τρόπου εκδήλωσης μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο.
  • Να αντιμετωπίζουν θέματα ειδικών προβλημάτων διαχείρισης της σχολικής τάξης πέρα απ? το επίπεδο της πρόληψης και της διάγνωσης.
  • Να διαχειρίζονται θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων στο πλαίσιο της τάξης.
  • Να εξασφαλίζουν τη μαθητική συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα οποία εκδηλώνονται στο σχολικό πλαίσιο.

Πατήστε στις παρακάτω εικόνες για να κατεβάσετε το υλικό σε μορφή PDF.

ΤΟΜΟΣ Α΄
ΤΟΜΟΣ Α΄
ΤΟΜΟΣ Β΄

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα