Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις

Παρακάτω βρίσκονται τα επίσημα εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Σεξουαλική Αγωγή και τις Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά. Εκπονήθηκαν δύο πακέτα το μεν πρώτο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2008 (ηλικίες 6-12 ετών) το δε δεύτερο για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2000 (ηλικίες 12-18 έτων) μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο οδηγό για προγράμματα αγωγής υγείας τόσο στην γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση.

Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά 6 – 8 ετών

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 6 – 8 ετών

Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά 9 – 12 ετών

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 9 – 12 ετών

Σεξουαλική Αγωγής και Διαφυλικές Σχέσεις για μαθητές 11-14 ετών

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 11-14 ετών

Σεξουαλική Αγωγής και Διαφυλικές Σχέσεις για μαθητές 15 – 18 ετών

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 15 – 18 ετών

Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά 6 – 8 ετών

Τετράδιο Μαθητή 6 – 8 ετών

Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά 9 – 12 ετών

Τετράδιο Μαθητή 9 – 12 ετών

Σεξουαλική Αγωγής και Διαφυλικές Σχέσεις για μαθητές 11-14 ετών

Τετράδιο Μαθητή 11 – 14 ετών

Σεξουαλική Αγωγής και Διαφυλικές Σχέσεις για μαθητές 15 – 18 ετών

Τετράδιο Μαθητή 15 – 18 ετών

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα