Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαρούσι, 07 -10  – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 166651/ Δ3

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Μετατρέπεται, από το σχολικό έτος 2016-2017, το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β΄βαθμίδας της παρακάτω Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας Κατερίνης (ΦΕΚ 1397/τΒ΄/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης.

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυκειακές Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων προσαρτημένων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας (Α΄ τάξη)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πύργου (Α΄ τάξη)

Γ. Καταργούνται , από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυκειακές Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων των
παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δράμας (Α΄ τάξη)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Α΄ τάξη)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Απόφαση με ΑΔΑ σε PDF

Απόφαση με ΦΕΚ σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα