Εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας

From: t08dea1 [mailto:t08dea1@minedu.gov.gr]
Sent: Tuesday, February 28, 2017 2:26 PM

Subject: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση πίνακα με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας  και σας γνωρίζουμε ότι για τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα :

1  Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης

2  Ψυχιατρικό Τμήμα Ναιάδων 117Α Παλαιό Φάληρο

3   Παν ΑΧΕΠΑ  Θεσσαλονίκη Κυριακίδη 1

4   Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αγία Τριάδα Πρέβεζα

5   Κέντρο Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Κεφαλληνίας

που ήταν στον πίνακα των εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών που διαβιβάστηκε στο με αριθμ.πρωτ 4682/Γ6/ 15-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, οι γνωματεύσεις τους είναι σε ισχύ για το σχολικό έτος 2016-2017.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πίνακας σε xlxs


Subject: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για το  πίνακα με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας   σας γνωρίζουμε ότι το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Μιχαλήνειο εξακολουθεί να είναι πιστοποιημένο   από το Υπουργείο Εργασίας και συνεπώς είναι σε ισχύ οι γνωματεύσεις  του συγκεκριμένου Ιατροπαιδαγωγικού.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα