Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπ. Απ. 109499/Δ3/29-06-2017 (ΦΕΚ 2313/τ. Β’/07-07-2017)

Υπ. Απ. 109499/Δ3/29-06-2017 (ΦΕΚ 2313/τ. Β’/07-07-2017)

Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ) σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα