Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019

Αθήνα, 18-9-2017
Αρ. Πρωτ. :154110/Δ1

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019

 

 

Η εγκύκλιος σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 204 άρθρα