Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ

Mαρούσι, 26-09-2017
Αρ.Πρωτ. 160043 / Δ3

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3459/Β΄/04-10-2017

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ.

 

 

Η απόφαση με ΑΔΑ σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα