Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019

Μαρούσι, 13/07/2018
Αρ. πρωτ.: 118931/Δ3

Θέμα: Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019.

A. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

…..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ωρωπού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο N. Λέσβου

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, τομείς και ειδικότητες στις παρακάτω Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αιγάλεω (Κωδ. 0558001) ιδρύεται η παρακάτω Ειδικότητα:
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον υπάρχοντα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πτολεμαΐδας (Κωδ. 2711201) ιδρύονται οι παρακάτω:
Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας (Κωδ. 4711201) ιδρύονται οι παρακάτω:
Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κεφαλονιάς (Κωδ. 2511201) ιδρύονται οι παρακάτω:
Τομέας και Ειδικότητα:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας (Κωδ. 1658001) ιδρύονται οι παρακάτω Ειδικότητες:
1) Ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης στον υπάρχοντα Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας.
2) Ειδικότητα Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών στον υπάρχοντα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

……

Ε. Καταργείται, από το σχολικό έτος 2018 – 2019, η Ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» του Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αιγάλεω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ολόκληρη η απόφαση σε PDF στο ΦΕΚ 2956/τ. Β΄/20-07-2018

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα