Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου (ΦΕΚ 4691/τ. Β’/19-10-2018)

ΦΕΚ 4691/τ. Β’/19-10-2018

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 163742 /Δ3/02-10-2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου.

 

Η απόφαση σε ΦΕΚ σε μορφή PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 247 άρθρα