Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Ψυχικής Υγείας
Τμήμα Α’

Αρ. Πρωτ. Γ3α/Γ.Π.οικ./86213/08-11-2018

Θέμα: Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

 

Η εγκύκλιος σε μορφή PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα