Ενημέρωση σχετικά με τον Γ.Μ.Ο. στα Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Μαρούσι, 30 /05/2019
Αρ. πρωτ: 86103 /Δ3

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τον Γ.Μ.Ο. στα Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. »

Η εγκύκλιος σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα