Αριθμός Αιτήσεων Συμμετοχής για την Προκήρυξη 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  18/21-5-2019 & 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 587 αιτήσεις

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 618 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

12

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

297

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

19

ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1

ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

4

ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

4

ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

56

ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

4

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5

ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

1

ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

10

ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

4

ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

8

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

34

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

33

ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

11

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

12

ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

93

ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

10

Πηγή

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα