Σχετικά

Η παρούσα ιστοσελίδα προσπαθεί να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας.

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή και αναμορφώνεται καθημερινά.

Παρακαλώ για οποιαδήποτε παρατήρηση, διόρθωση ή προσθήκη οποιουδήποτε αντικειμένου σχετικό με την ειδική εκπαίδευση, επικοινωνήστε στο email μου christinakis (AT) sch.gr