Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) – ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς ημερομηνίες στα υπ? αρ. 2 & 4 από τα έχοντας υπόψη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1730/τ. Β΄/18-08-2015 ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς ημερομηνίες στα υπ? αρ. 2 & 4 από τα έχοντας υπόψη Αθήνα, 10.08.2015 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 05- 08- 2015 Αρ. Πρωτ.8726 Γραφείο ΠροέδρουΤηλ.: 210 3319055Φαξ: 210…

Τροποποίηση Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Σημείωση supereducation: καταργήθηκε με την ΦΕΚ 1927/τ. Β΄/08-09-2015 ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ  Αρχικό Έγγραφο PDF     ΦΕΚ 1720/τ. Β’/17-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-08-2015 Αρ. Πρωτ. 8690 Γραφείο Προέδρου Τηλ.: 210 3319055 Φαξ: 210 6081879 Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για…

Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Αρχικό Έγγραφο PDF ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5 -08-2015 Αρ. Πρωτ. 8726 Γραφείο Προέδρου Τηλ.: 210 3319055 Φαξ: 210 6081879 Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).»   Έχοντας…

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016 – ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016 – ΑΠΟΦΑΣΗ  

Αιτήσεις Αναπληρωτών και ωρομίσθιων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

06-08-15 Αιτήσεις Αναπληρωτών και ωρομίσθιων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Δελτίο τύπου Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί υποψηφίους για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.…

Ανάλυση των προσλήψεων αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & ειδικού βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π.) την τελευταία πενταετία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ Κ.Λ & ΨΥΧΟΛ. Ε.Δ.Ε.Α.Υ Ε.Β.Π ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 2014-15 519 126 94 409 1.148* 2013-14 384 150 398 328 1.260 2012-13 – – – – 750 2011-12 – – – – 450…

Νόμος 4264/2014

Ν. 4264/2014 ΦΕΚ 118 τ. Α’ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή­ματος και άλλες διατάξεις Αρχικό έγγραφο PDF Άρθρο 46 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής 1. Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α`193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) αντικαθίσταται ως εξής: «24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι…

Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις  Αρχικό έγγραφο PDF Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής 1. Η υποπαράγραφος γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: «γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελμα­τικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι: α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα…

Αναθέσεις μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί­δευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Αναθέσεις μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί­δευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 104147/Γ6/25.8.2010(ΦΕΚ 1387/Β’/2010) 94872/Γ6/23.08.2011 (ΦΕΚ 1986/Β’/2011) 156291/Γ6/11-12-2012 (ΦΕΚ 3384/Β’/2012)   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ02, ΠΕ70, ΠΕ71 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕ03, ΠΕ70, ΠΕ71 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕ16.01 ΤΕ16 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ19,20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ02, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ70, ΠΕ71,…