Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι – Γ6/102224/25-08-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ6/102224/25-08-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι Αρχικό έγγραφο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι                                                                                        Mαρούσι, 25/08/2009 Πληροφορίες: Π. Γκίκα                                                                          …

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, για το διδακτικό έτος 2015-2016

Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/03-04-2007)

Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά. Γ6/28915/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/03-04-2007) Αρχικό Έγγραφο PDF Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α/14/3/2000) «εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες…

Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού (ΦΕΚ 1503/τ.Β΄/08-10-2001)

Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού Γ6/4494/01-11-2001 Υπουργική Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 1503/τ.Β΄/08-10-2001)   Αρχικό έγγραφο   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20, 2 παρ. 12 και 3 παρ.…

Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι (ΦΕΚ 1356 /τ. Β’/21-10-2002)

Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι Γ6/108474/16-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 1356/τ.Β΄/21-10-2002) Αρχικό έγγραφο Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 20, περ. γ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α714-3-2000) “εκπαίδευση των ατόμων με άδικες εκπαιδευτικές ανάγκες” 2. Την αριθ. 6/2001 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 3. Την αριθ. ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του…

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2015

Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό, την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2015-2016

Θέματα λειτουργίας του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Εγκύκλιος Δ3/17581/03-02-2015 Υπ. Παιδείας Έγγραφο PDF ΘΕΜΑ : «ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» Κατόπιν ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σας διευκρινίζουμε ότι:» Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ως προσωπικό της σχολικής μονάδας, ακολουθεί το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμά της, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία (Υ.Α.27922/Γ6/8-3-2007 ΦΕΚ 449/τ.β΄). Η παραμονή τους στη…