22 άρθρα Μεταπτυχιακές Σπουδές Σελίδα 3 / 3

Θέματα σχετικά με Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά) στην Ειδική Εκπαίδευση.

Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) – ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς ημερομηνίες στα υπ? αρ. 2 & 4 από τα έχοντας υπόψη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1730/τ. Β΄/18-08-2015 ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς ημερομηνίες στα υπ? αρ. 2 & 4 από τα έχοντας υπόψη Αθήνα, 10.08.2015 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 05- 08- 2015 Αρ. Πρωτ.8726 Γραφείο ΠροέδρουΤηλ.: 210 3319055Φαξ: 210…

Τροποποίηση Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Σημείωση supereducation: καταργήθηκε με την ΦΕΚ 1927/τ. Β΄/08-09-2015 ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ  Αρχικό Έγγραφο PDF     ΦΕΚ 1720/τ. Β’/17-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-08-2015 Αρ. Πρωτ. 8690 Γραφείο Προέδρου Τηλ.: 210 3319055 Φαξ: 210 6081879 Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για…

Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Αρχικό Έγγραφο PDF ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5 -08-2015 Αρ. Πρωτ. 8726 Γραφείο Προέδρου Τηλ.: 210 3319055 Φαξ: 210 6081879 Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).»   Έχοντας…

Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

         ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ-Χ5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-07-2015 Αρ. Πρωτ. 8616 Γραφείο Προέδρου Τηλ.: 210 3319055 Φαξ: 210 6081879 Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ    ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).      Έχοντας…