93 άρθρα Συμβασιούχοι Σελίδα 11 / 11

Προσωπικό με σύμβαση έργου

Γ6/127947/28-08-2014 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί­ας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδι­κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Γ6/127947/28-08-2014 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 2311 τ. Β΄ Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί­ας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδι­κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.   Αρχικό έγγραφο PDF   ΑΡΘΡΟ…

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016

ΑΔΑ: ΩΜΧΜ4691Ω2-Θ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ?ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                   Αριθ?.πρωτ:  59144 ΚΑΙ  ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     Η?/νία:  24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                              ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ   ?ΙΟΙΚΗΣΗ    ΑΠΟΦΑΣΗ                                                ΓΕΝΙΚΗ ?/ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                      ?/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Η ?ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚ?Ν (Α3)                                    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                             ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ ?/νση  Εθνικ. Αντίστασης 8                                              Τ.Κ. 17456 ?Αλι?ος                                                ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:                                       ΠΡΟΣ.:…

Θέματα λειτουργίας του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Εγκύκλιος Δ3/17581/03-02-2015 Υπ. Παιδείας Έγγραφο PDF ΘΕΜΑ : «ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» Κατόπιν ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σας διευκρινίζουμε ότι:» Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ως προσωπικό της σχολικής μονάδας, ακολουθεί το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμά της, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία (Υ.Α.27922/Γ6/8-3-2007 ΦΕΚ 449/τ.β΄). Η παραμονή τους στη…