Διευκρίνηση για “Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ”

Μαρούσι, 3/5/2017 Αρ. πρωτ.:  72413/Δ3 ΘΕΜΑ: «Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ» ΣΧΕΤ : 40493/Δ3/9-3-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Διεύθυνση ΕΑΕ/Τμήμα Β΄ Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζεται ότι οι Σχολικοί Βοηθοί, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης και τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και…

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού & ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2016-2017

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού & ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2016-2017 Προκήρυξη σε PDF Αίτηση υποψηφίων εκπαιδευτικών σε DOC

Καθήκοντα και ωράριο Σχολικών Βοηθών και Σχολικών Νοσηλευτών που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση

Αρ.Πρωτ.203376/Δ1/11-12-2015/ΥΠΠΕΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ . ΤΜΗΜΑ Α΄- ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Αρ. πρωτ:203376/Δ1 Πληροφορίες :Π. Αγγελόπουλος (210 344 2248) Σ. Λαπατά (210 344 3318) Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr Fax : 210 3443354   Αρχικό έγγραφο PDF   ΘΕΜΑ: «Καθήκοντα και…

Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Αρ.Πρωτ.473/16-01-2014/ΥΠΑΙΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος, Ρ. Γεωργακόπουλος Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr Τηλέφωνο : 210-3443605, 210-3442243 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πληροφορίες : Α. Μοσχόβης, Π. Μπρίλη Email : amoschovis(ΑΤ)minedu.gov.gr brili(ΑΤ)minedu.gov.gr Τηλέφωνο : 210 3443225 , 210 3442132 FAX : 210 3442153 Αρχικό έγγραφο…

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016

ΑΔΑ: ΩΜΧΜ4691Ω2-Θ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ?ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                   Αριθ?.πρωτ:  59144 ΚΑΙ  ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     Η?/νία:  24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                              ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ   ?ΙΟΙΚΗΣΗ    ΑΠΟΦΑΣΗ                                                ΓΕΝΙΚΗ ?/ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                      ?/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Η ?ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚ?Ν (Α3)                                    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                             ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ ?/νση  Εθνικ. Αντίστασης 8                                              Τ.Κ. 17456 ?Αλι?ος                                                ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:                                       ΠΡΟΣ.:…