Επίθετα σε -ης , -ης , -ες asterix006.gif

Συμπλήρωσε τα κενά:

  

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ διεθν διαγωνισμ διεθν διαγωνισμ
ΓΕΝΙΚΗ διεθν διαγωνισμ διεθν διαγωνισμ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ(ν) διεθν διαγωνισμ διεθν διαγωνισμ
ΚΛΗΤΙΚΗ            (διεθν διαγωνισμ )            (διεθν διαγωνισμ )


ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ διεθν συνθήκ διεθν συνθήκ
ΓΕΝΙΚΗ διεθν συνθήκ διεθν συνθηκ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ διεθν συνθήκ διεθν συνθήκ
ΚΛΗΤΙΚΗ            (διεθν συνθήκ)            (διεθν συνθήκ)

ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ διεθν ζήτημ διεθν ζητήμ
ΓΕΝΙΚΗ διεθν ζητήμ διεθν ζητημ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ διεθν ζήτημ διεθν ζητήμ
ΚΛΗΤΙΚΗ            (διεθν ζήτημ)            (διεθν ζητήμ