ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ;

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ Μ.Κ.Δ. ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΕΣ.
Α. 9 , 3 , 18 =

Β. 70 , 210 , 140 =

Γ. 15 , 9 , 21 =

Δ. 5 , 10 , 50 , 100 =

Ε. 8 , 12 , 40 , 80 =

ΣΤ. 6 , 18 , 21 , 48 =