...ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΕΚΤΗ ΚΑΙ ΓΕΛΑ! ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΩΣΤΑ!!!

Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν. Μόλις ολοκληρώσεις τις ασκήσεις, πάτησε "έλεγχος"!
A. (7 + 4) * (14 - 9) + 36 : ( 2 + 7 ) = * + : = + =

B. (48 : 6) * (15 : 5 ) + ( 72 : 9 ) = * + = + =

Γ. (56 + 24) : 4 - ( 48 - 18 ) : 5 = : - : = - =

Δ. 36 : ( 12 - 3 ) + 27 : ( 10 - 7 ) - 4 * 2 = : + : - * = + - = - =