ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ - ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ!!!logo.png

Συμπλήρωσε σωστά τα κενά!

  
Μόλις ολοκληρώσεις την άσκηση, πάτησε το κουμπί << Έλεγχος >>. Πώς τα πήγες ;
Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα!

Ενεργητική φωνή , Οριστική Έγκλιση


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣΜ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
πληρώνπλήρωνπλήρωσ πληρώσ
πληρώνπλήρωνπλήρωσ πληρώσ
πληρώνπλήρωνπλήρωσ πληρώσ
πληρώνπληρώνπληρώσ πληρώσ
πληρώνπληρώνπληρώσ πληρώσ
πληρώνπλήρωνπλήρωσ πληρώσ
Μ.ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
πληρών πληρώσει πληρώσει πληρώσει
πληρών πληρώσει πληρώσει πληρώσει
πληρών πληρώσει πληρώσει πληρώσει
πληρών πληρώσει πληρώσει πληρώσει
πληρών πληρώσει πληρώσει πληρώσει
πληρών πληρώσει πληρώσει πληρώσει