ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ - ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ!!!logo.png

Συμπλήρωσε σωστά τα κενά!

  
Μόλις ολοκληρώσεις την άσκηση, πάτησε το κουμπί << Έλεγχος >>. Πώς τα πήγες ;

Παθητική φωνή , Οριστική Έγκλιση


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣΜ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
πληρώνπληρωνπληρώθ πληρωθ
πληρώνπληρωνπληρώθ πληρωθ
πληρώνπληρωνπληρώθ πληρωθ
πληρων*πληρωνπληρωθ πληρωθ
πληρών*πληρωνπληρωθ πληρω
πληρώνπληρώνπληρώθ πληρωθ
Μ.ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
πληρών πληρωθεί πληρωθεί πληρωθεί
πληρών πληρωθεί πληρωθεί πληρωθεί
πληρών πληρωθεί πληρωθεί πληρωθεί
πληρων πληρωθεί πληρωθεί πληρωθεί
πληρών πληρωθεί πληρωθεί πληρωθεί
πληρών πληρωθεί πληρωθεί πληρωθεί


* και πληρωνόμασταν
* και πληρωνόσασταν