ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Αιγαίου της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και μελών της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Οι δύο αντιπροσωπείες ενημέρωσαν τον Υπουργό για τις προτάσεις τους σχετικά με:

  1. Την Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ
  2. Το τεχνολογικό Λύκειο με έμφαση στην ύπαρξη του Δ΄ έτους.
  3. Την ίδρυση Παραρτήματος Βορείου Αιγαίου της ΑΣΠΑΙΤΕ
  4. Την υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων από την ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Κωστής Μουσουρούλης άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις των δύο αντιπροσωπειών. Σε ότι αφορά την παρουσία της ΑΣΠΑΙΤΕ στη νησιωτική χώρα, πρότεινε, είτε μέσω των παραρτημάτων της, είτε μέσω της κατάρτισης ανέργων, στο μέτρο του δυνατού και όπου χρειαστεί με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και  Νησιωτικής Πολιτικής, αυτή να αγκαλιάσει όσο το δυνατό περισσότερα νησιά.