Αρχείο κατηγορίας Π.Ε.ΣΥ.Π.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΤΕ ΩΣ ΠΕΠΔΙΓΕΤΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΤΕ ΩΣ ΠΕΠΔΙΓΕΤΕ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ

Κυρίες & Κύριοι,

Αποτελεί προσωπικό μου αξίωμα πως τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που μπορεί να υποστηρίξει η ΑΣΠΑΙΤΕ μετουσιώνονται σε βασικό πυλώνα υποστήριξης Πανεπιστημιοποίησης της ΑΣΠΑΙΤΕ   κι ας μην έχουν ακόμη αναγνωρισθεί ισότιμα με Masters. Έτσι η υποστήριξη του ΠΕΣΥΠ αλλά και η επανίδρυση του ΓΕΤΕ στην ΑΣΠΑΙΤΕ και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό στην εισαγωγή των αποφοίτων της ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ αποτέλεσαν πρωταρχικής σημασίας επιδιώξεις όχι μόνον δικές μου αλλά και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την πρόταση προς την Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να συγχαρούμε την ΑΣΠΑΙΤΕ για την υλοποίηση αυτή της επιθυμίας των Πτυχιούχων της η οποία όχι μόνον δεν ανέστειλε την λειτουργία του ΠΕΣΥΠ όπως ακουγόταν αλλά επανίδρυσε και το ΓΕΤΕ ονομαζόμενο πλέον ως ΠΕΠΔΙΓΕΤΕ.

Η υλοποίησή αυτή πραγματοποιήθηκε αφενός μέσω της υποστήριξης από την Διοικούσα Επιτροπή με πρωτεργάτες τον Πρόεδρο της Σχολής κο Κωνσταντίνο Μακρόπουλο, τον Πρόεδρο της ΕΤΕ κο Σεραφείμ Τριβέλλα και αφετέρου μέσω της υποστήριξης και της επεξεργασίας των προτάσεων από την Καθηγήτρια της Σχολής κα Ράνυ Καλούρη στην οποία επιπροσθέτως πρότεινα και απεδέχθη την πρότασή μου για αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων της ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΠΕΣΥΠ από 20% σε 35%, ποσοστό που ισχύει και για την εισαγωγή στο ΠΕΠΔΙΓΕΤΕ, γεγονός που απεδέχθη και η Διοικούσα Επιτροπή.

Να ευχηθούμε και σε ανώτερα λοιπόν αφού ήδη προετοιμάζεται το έδαφος και σε επίπεδο που σχετίζεται με την επαγγελματική αποκατάσταση των Πτυχιούχων των τμημάτων ΠΕΣΥΠ & ΠΕΠΔΙΓΕΤΕ.

Σήμερα 4 Ιουνίου 2007 ανακοινώθηκε η εγκύκλιος για την επιλογή υποψηφίων στο ΠΕΣΥΠ και ΠΕΠΔΙΓΕΤΕ. Θα αποτελέσουν μια πολύ καλή αφορμή για όλους τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους απόφοιτους της ΑΣΕΤΕΜ ή ΑΣΠΑΙΤΕ αφού κατά την άποψή μου και τα δυο προγράμματα χορηγούν στον παρακολουθούντα απαραίτητες γνώσεις για την επιστημονικότερη προσέγγιση του λειτουργήματός μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ειδικά οι πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ θα ανταποκριθούν με την πρόθεσή τους για παρακολούθηση των δυο τμημάτων στην στήριξη της προσπάθειά μας αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο site της ΑΣΠΑΙΤΕ http://www.aspete.gr (Υπηρεσίες-Downloads).

Αθήνα 04 Ιουνίου 2007

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης