ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

Από τον παρόντα δικτυακό τόπο μπορείτε να:

 

κουκκίδα

ανακτήσετε υλικό για προσωπική χρήση

κουκκίδα

να προσαρμόσετε το υλικό (ως έχει) στη διδασκαλία σας

κουκκίδα

να αναπαράγετε online τις ιστοσελίδες για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση

 

 

υπό τους ακόλουθους όρους:

 

κουκκίδα

Να αναφέρετε τον/την  δημιουργό και την πηγή προέλευσης του υλικού

κουκκίδα

Να μη χρησιμοποιήσετε το υλικό ή μέρος αυτού για εμπορικούς λόγους

κουκκίδα

Εάν αλλάξετε, μετασχηματίσετε, ή "χτίσετε" επάνω σε οποιαδήποτε εργασία, μπορείτε να διανείμετε την προκύπτουσα εργασία μετά από σύμφωνη γνώμη του αρχικού δημιουργού.

 

 

Επισήμανση:

 

κουκκίδα

Αρκετοί υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους που διαθέτουν δικούς τους όρους χρήσης και απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές διαδικασίες αδειοδότησης.

 

                                     

 

                                                                        Counter