Για την αναπαραγωγή της δραστηριότητας
συνιστάται σύνδεση ADSL

Ρυθμίστε την ανάλυση στην οθόνη σας
1024 x 768 (τουλάχιστον).

Επίσης, δεν πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει
τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων
στον φυλλομετρητή σας

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗ

 

 

Στόχοι της δραστηριότητας

Η παρούσα δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά την πυξίδα ώστε να προσανατολίζουν τον χάρτη σε σχέση με τον τόπο που βρίσκονται. Θα μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για τη θέση διαφόρων πόλεων σε σχέση με μια ορισμένη τοποθεσία και να εξασκηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Θα αντιληφθούν την χρησιμότητα του χάρτη και της πυξίδας και θα κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στο Βόρειο μαγνητικό και γεωγραφικό πόλο.

 

Δραστηριότητες

Οι μαθητές ανοίγουν την εφαρμογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο παρακάτω.

Αρχικά ενημερώνονται ότι οι χάρτες είναι προσανατολισμένοι έτσι ώστε το πάνω μέρος τους να δείχνει τον Βορρά, το κάτω τον Νότο, το αριστερό τη Δύση και το δεξιό την Ανατολή.

Αμέσως μετά ανοίγουν τη "Βοήθεια" στην εφαρμογή και διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες.

 

(Κάνε κλικ στην εικόνα)

 

Αφού εξοικειωθούν με το περιβάλλον της εφαρμογής, ακολουθεί εξάσκηση με προσδιορισμό της θέσης των προεπιλεγμένων πόλεων σε σχέση με την Αθήνα. Η δραστηριότητα ξεκινάει αφού οι μαθητές εμφανίσουν την πυξίδα.

Κάποιοι μαθητές από την ομάδα μετακινούν την "πράσινη κουκίδα" που βρίσκεται στην Αθήνα (πόλη προορισμού) και ζητούν από τους συμμαθητές τους να προσδιορίσουν τη θέση κάποιων επιλεγμένων πόλεων του χάρτη σε σχέση με την πόλη προορισμού. Σ΄ αυτήν την άσκηση πιθανόν να βοηθήσει η χρησιμοποίηση των "κινητών σημαδιών".

Μπορούν επίσης να κατανοήσουν τη διαφορά του Βόρειου γεωγραφικού και μαγνητικού Πόλου μελετώντας την παρακάτω εφαρμογή και κάνοντας εξάσκηση με τις δραστηριότητες που προτείνονται στη "Βοήθεια"

 

(Κάνε κλικ στην εικόνα)

 για ανάλυση 1024χ768 επέλεξε πλήρη οθόνη στο φυλλομετρητή σου (πλήκτρο F11)

 

Καλή διασκέδαση

 

  Counter