Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

στρατός Περσών         στρατός Ελλήνων          στόλος Περσών          στόλος Ελλήνων

Κλείσε αυτό το παράθυρο