Chris Triantafyllou

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home Σενάριο4-Kodu
ΣΕΝΑΡΙΟ4-KODU

ΣΕΝΑΡΙΟ4-KODU - Σελίδα3

E-mail Εκτύπωση PDF
Article Index
ΣΕΝΑΡΙΟ4-KODU
Σελίδα2
Σελίδα3
Σελίδα4
All Pages

 

  1. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για το σενάριο

Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται, στο εργαστήριο Πληροφορικής, υποδομή που διαθέτει η σχολική μονάδα, με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού Πληροφορικής και των μαθητών της τάξης.

Είναι καλό οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων με την απαίτηση του ανάλογου αριθμού Η/Υ.

Απαιτούμενο διδακτικό υλικό είναι ένας σε κάθε υπολογιστή ο Πληροφορικός να έχει εγκαταστήσει το λογισμικό MsKodu που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, και να ελέγξει τη σωστή λειτουργία του Τοπικού Δικτύου, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να προσπελάσουν τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας. [Το Kodu απαιτεί οι υπολογιστές να έχουν αρκετή μνήμη και Vista, Seven ή service pack 3 στο Λ.Σ. XP]


  1. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών

Από προηγούμενη εμπειρία είναι γνωστό ότι οι μαθητές σε ανάλογα σενάρια δεν ακολουθούν πιστά τα βήματα, με αποτέλεσμα να συναντούν δυσκολίες.

Η λύση εν προκειμένω είναι να επανέλθουν σε προηγούμενα βήματα ή να εκτελέσουν το πρόγραμμα που γράφουν βήμα-βήμα ώστε να οδηγηθούν στην ολοκλήρωση της άσκησης, Αν και δεν θεωρείται απαραίτητο η κάθε ομάδα μαθητών να υλοποιήσει επακριβώς το σενάριο, όσον αφορά το είδος και τη ακριβή αντίστοιχη θέση των αντικειμένων που θα εισάγει στον «κόσμο» της.


  1. Οργάνωση τάξης

Το μάθημα γίνεται μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής και οι μαθητές εργάζονται ατομικά, αν αρκούν οι υπολογιστές, ή μπορεί να γίνει χρήση ολιγομελών ομάδων των δύο ή το πολύ τριών μαθητών, σε κάθε υπολογιστή.

Η δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει με τον καθηγητή να εξηγεί, και να μεταφέρει στις οθόνες των υπολογιστών των μαθητών (μέσω προεγκατεστημένου italc) ή τη χρήση βιντεοπροβολέα, βήμα-βήμα την δημιουργία του σκηνικού του παιχνιδιού και των αντικειμένων που θα εισαχθούν, και τον τρόπο λειτουργίας του παιγνιδιού.

Στη συνέχεια οι μαθητές, μπροστά από τον υπολογιστή τους θα μπορούν να συνεχίσουν την δημιουργία του παιχνιδιού, και τέλος να παρουσιάσουν τα αποτελεσμάτων τους.

Θεωρείται, ότι οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με το βασικό περιβάλλον του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουν, οπότε δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση του σεναρίου.


  1. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης

Πιθανός «διδακτικός θόρυβος» που μπορεί να προκύψει και να ανατρέψει το «διδακτικού συμβολαίου» στο συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να οφείλεται σε δυσκολία σύνδεσης με το LAN δίκτυο κάποιου ή κάποιων υπολογιστών του εργαστηρίου, για να έχουν π΄ροσβαση στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να υπάρχουν και φωτοαντίγραφα Φ.Ε., όσα και το πλήθος των Η/Υ.

Άλλο πιθανό πρόβλημα που πρέπει να προσεχθεί έχει να κάνει με την δυνατότητα των υπολογιστών. Χρειάζεται αρκετή μνήμη, καλή κάρτα γραφικών και σχετικά γρήγορο επεξεργαστή.

Θεωρητική Προσέγγιση:

Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται σε αρχές και πρότυπα των θεωριών μάθησης του Κριτικού Εποικοδομισμού. Σε σχέση με τον Προγραμματισμό, επιζητείται μέσω του περιβάλλοντος του λογισμικού η αλληλεπίδραση με τον μαθητή.

Το σενάριο αναδεικνύει την ορθολογική χρήση των ΤΠΕ, και το προσδοκώμενο «διδακτικό κέρδος», βεβαίως είναι η δυνατότητα των μαθητών να διδαχθούν προγραμματισμό μέσα από το εργονομικό και εύκολο περιβάλλον του λογισμικού Kodu.

 Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 08:32 )  

Newsflash

Joomla! 1.5 - 'Experience the Freedom'!. It has never been easier to create your own dynamic Web site. Manage all your content from the best CMS admin interface and in virtually any language you speak.