Αρχική

Εκπαιδευτικό υλικό

Μαθημάtricks II

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

 

Υπολογίστε εύκολα τα τετράγωνα ορισμένων αριθμών!

 

 

Τετράγωνο αριθμών που τελειώνουν σε 5

 

Για να υπολογίσουμε το τετράγωνο ενός αριθμού που τελειώνει σε 5 π.χ. 45 εφαρμόζουμε το εξής:

Βήμα 1ο : Πολλαπλασιάζουμε το σύνολο των δεκάδων του αριθμού επί τον εαυτό του συν 1: 4*(4+1)=20

ή 1252 -> 12*(12+1)= 156  άρα 1252= 15.625

Βήμα 2ο : Γράφουμε τον αριθμό 25 δεξιά του αποτελέσματος της προηγούμενης πράξης: 2025

Άρα 452=2.025

 

 

 

Τετράγωνο αριθμών μεταξύ του 90 και του 99

Έστω ότι έχουμε να υπολογίσουμε το τετράγωνο του 98 (982):

Βήμα 1ο : Αφαιρούμε τον αριθμό από το 100: 100-98=2

Βήμα 2ο : Αφαιρούμε τον αριθμό που βρήκαμε προηγουμένως από τον αρχικό μας αριθμό: 98-2=96

Βήμα 3ο : Βρίσκουμε το τετράγωνο του αριθμού που βρήκαμε στο πρώτο βήμα(εάν το τετράγωνο που βρίσκουμε είναι μονοψήφιος αριθμός βάζουμε ένα 0 πριν από αυτόν): 22=04

Βήμα 4ο : Γράφουμε το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος δεξιά του αποτελέσματος του βήματος 2: 9604

Άρα 982=9.604

 

Τετράγωνο αριθμών μεταξύ του 50 και του 59

 

Θέλουμε να βρούμε το τετράγωνο του 54 (542):

Βήμα 1ο : Προσθέτουμε το 25 στο ψηφίο των μονάδων : 25+4=29

Βήμα 2ο: Βρίσκουμε το τετράγωνο του ψηφίου των μονάδων ( εάν το αποτέλεσμα είναι μονοψήφιος βάζουμε 0 μπροστά του): 42=16

Βήμα 3ο: Γράφουμε το αποτέλεσμα του 2ου βήματος δεξιά του αποτελέσματος του 1ου βήματος: 2916

Άρα 542=2.916

 

Τετράγωνο αριθμών μεταξύ του 40 και του 49

 

Θέλουμε τώρα να υπολογίσουμε το τετράγωνο του 47 (472):

Βήμα 1ο : Αφαιρούμε τον αριθμό μας από το 50: 50-47=3

Βήμα 2ο : Αφαιρούμε το αποτέλεσμα του 1ου βήματος από το 25: 25-3=22

Βήμα 3ο : Βρίσκουμε το τετράγωνο του αριθμού που βρήκαμε στο 1ο βήμα (εάν είναι μονοψήφιος αριθμός βάζουμε 0 μπροστά του): 32=09

Βήμα 4ο : Γράφουμε το αποτέλεσμα του 3ου βήματος δεξιά του αποτελέσματος του 2ου βήματος: 2209

Άρα 472 = 2.209

 

Τετράγωνο αριθμών μεταξύ του 100 και του 109

 

Έστω θέλουμε να υπολογίσουμε το 1022

Βήμα 1ο : Προσθέτουμε στον αριθμό μας τον αριθμό των μονάδων του: 102+2=104

Βήμα 2ο : Βρίσκουμε το τετράγωνο του ψηφίου των μονάδων (εάν είναι μονοψήφιος αριθμός βάζουμε 0 μπροστά του): 22=04

Βήμα 3ο : Γράφουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε στο 2ο βήμα δεξιά του αποτελέσματος του 1ου βήματος:10404

Άρα 1022=10.404

Πρόσφατα Άρθρα

ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ'

 Ενέργεια - κουίζ:

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΑ Ε': ΦΩΣ

 Κουίζ - Φως

ΦΥΣΙΚΑ Ε': ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

 Kουίζ - Ηλεκτρισμός

ΦΥΣΙΚΑ Ε': ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Κουίζ - Θερμότητα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε': ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

Σύγκριση κλασμάτων