Εκπαιδευτικό υλικό

πέτρα ψαλίδι χαρτί

 Καιρός για διασκέδαση με το  γνωστό παιχνίδι!