Εκπαιδευτικό υλικό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 Υπολογίστε ,νοερά,  αθροίσματα, διαφορές, γινόμενα και πηλίκα!