Γνωριμία με τα ιστολόγια του ΠΣΔ IV

Σ΄αυτό το βίντεο βλέπουμε πώς μπορούμε να επιλέξουμε και να παραμετροποιήσουμε ένα θέμα(στη συγκεκριμένη περίπτωση το twenty ten)