Ρώμη και Ελλάδα

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1       2          
             
 3              
        4       
 5              
             
             
             
             
             
   6     7         
             
             
             
 8              
             
    9           

Οριζόντια:

1. Εκεί έγινε η τελική σύγκρουση Ρωμαίων και Ελλήνων.
3. Έτσι ονομάζονταν οι ευγενείς στη Ρώμη.
5. Ρωμαίος στρατηγός που νίκησε τον Αννίβα στη Ζάμα το 202 π.Χ.
7. Καρχηδόνιος στρατηγός.
8. Η Ρώμη βρίσκεται στην κεντρική ....
9. Αυτοί αποτελούσαν την κατώτερη κοινωνική τάξη στη Ρώμη.

Κάθετα:

2. Αυτοί αποτελούσαν την μεσαία κοινωνική τάξη στη Ρώμη.
4. Αποικία των Φοινίκων στη βόρεια Αφρική.
5. Συμβουλευτικό σώμα το οποίο αποτελούσαν 300 πατρίκιοι.
6. Εκεί νίκησαν οι Ρωμαίοι τους Μακεδόνες.
7. Η έξοδος από πλοίο στρατιωτικών δυνάμεων για πολεμικές επιχειρήσεις.