ΘΗΒΑ

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
  1               
2                 
               
 3                
               
4                 
               
  5               
               
        6         
 7      8            
               
               
        9         
               
               
        10         
               
               

Οριζόντια:

2. Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός που εμπνευστής της λοξής φάλαγγας.
3. Θεός που λατρεύονταν στο μαντείο του Ογχηστού.
4. Ειρήνη της οποίας τους όρους δεν δέχτηκαν οι Θηβαίοι.
5. Μετά τη μάχη της .... καμιά πόλη στην Ελλάδα δεν ήταν πλέον ισχυρή.
7. Θηβαίος στρατηγός διοικητής του Ιερού Λόχου.
9. Οι Θηβαίοι νίκησαν τους Σπαρτιάτες στα .... της Βοιωτίας το 371 π.Χ.
10. Μυθικός βασιλιάς των Πλαταιών.

Κάθετα:

1. Οι κάτοικοι που είχαν πολλά κτήματα.
6. Το πρώτο πολίτευμα της Θήβας.
8. Αυτοί δεν συμμετείχαν στη βοιωτική συμμαχία.