Αρχαϊκά χρόνια

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
     1           
2         3   4        
              
  5              
              
 6               
              
              
7                
              
              
8                
              
9                

Οριζόντια:

2. Η διαφορά ανάμεσα στον ιωνικό και στον δωρικό ρυθμό ήταν κυρίως στους....
3. Σ΄ αυτό πήγαιναν οι αρχαίοι για να μάθουν το μέλλον.
5. Πάνω σ΄ αυτόν οι άνθρωποι έκαναν θυσίες στους θεούς.
6. Η πόλη - κράτος η οποία δημιουργούσε αποικία.
7. Ήταν κι αυτή μάθημα των μικρών Σπαρτιατών.
8. Ένα είδος ποίησης.
9. Η συνάντηση των αντιπροσώπων του λαού για συζητήσουν διάφορα θέματα.

Κάθετα:

1. Έγραψε διδακτική ποίηση.
4. Τα σοβαρά ζητήματα οι Σπαρτιάτες τα συζητούσαν στην ....
6. Τα παράλια της ............................... γέμισαν ελληνικές αποικίες.