ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Σταυρόλεξο από τουςμαθητές του Δ1(σχολ. έτος 2018-19)

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
  1    2          3     
       4          
5            6       
         7        
               
               
    8           9    
               
10          11         
               
          12       
       13          
               
  14               
               

Οριζόντια:

7. Αγάλματα που εικονίζουν γυμνούς νέους άνδρες με τα χέρια κολλημένα στα πλάγια του σώματος.
8. Αυτός που παίρνει την εξουσία µε τη βία και κυβερνάει χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν (σήµερα λέγεται δικτάτορας).
10. Ο θεμελιωτής της Δημοκρατίας.
13. Χώρισε τους πολίτες σε τέσσερις τάξεις με βάση τα εισοδήματά τους και όχι την καταγωγή τους
14. Ο ιερός τόπος όπου πήγαιναν όσοι ήθελαν να µάθουν από τον θεό τι θα τους συµβεί στο µέλλον.

Κάθετα:

1. Οι ∆ωριείς που κατέλαβαν τη Σπάρτη· αυτοί είχαν και τα περισσότερα δικαιώµατα στην πόλη.
2. Αυτός που καταδικάζεται να ζήσει µακριά από την πατρίδα του.
3. Όταν ο βασιλιάς είχε να ανακοινώσει κάτι σπουδαίο, καλούσε το λαό σε συγκέντρωση. Το µέρος όπου γίνονταν αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν ευρύχωρο και το ονόµασαν ...
4. Στη συνέλευση αυτή, συζητούσαν τα σοβαρά ζητήµατα οι Σπαρτιάτες και έπαιρναν τις κατάλληλες αποφάσεις.
5. Κατοικούσαν σε συνοικισµούς γύρω από τη Σπάρτη.
6. Ο τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας.
9. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένα έργο, όπως π.χ. ένας ναός.
11. Μεγάλος ποιητής που προσπαθεί µε τα ποιήµατά του να διδάξει τους ανθρώπους.
12. Το λίθινο ή µαρµάρινο κατασκεύασµα πάνω στο οποίο οι άνθρωποι έκαναν θυσίες στους θεούς.