Ο "ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ"

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
  1   2            3   
              
 4        5         
6        7          
     8           
              
         9       
              
   10             
              
  11              
12                
              
              
13                

Οριζόντια:

1. Έμπιστος δούλος που συνόδευε τα παιδιά στο σχολείο.
6. Το έπιναν νερωμένο για να μη μεθάνε.
7. Σπουδαίος ρήτορας και πολιτικός στην Αθήνα.
9. Σ΄ αυτήν ήταν αφιερωμένος ο Παρθενώνας.
10. Ο πατέρας της Ιστορίας.
12. Αυτός δίδασκε στα παιδιά ανάγνωση , γραφή και αριθμητική.
13. Έτσι ονόμαζαν τα σοβαρά και θλιβερά θεατρικά έργα.

Κάθετα:

2. Ονομάστηκε δίκαιος.
3. Έργα που θεωρούνται μοναδικά, ξεχωριστά και αξεπέραστα.
4. Χτίστηκε εκεί που είχε γίνει ο αγώνας ανάμεσα στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
5. Οι ξένοι που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα.
8. Η κυριαρχία μιας χώρας πάνω στην άλλη.
11. Τα έτρωγαν συχνά οι Αθηναίοι