Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
        1     2          3   
 4                     
                    
5                6        
                    
    7     8           9      
                    
   10             11        
                    
 12                     
                    
      13                
   14                   
                    
                    
15                      

Οριζόντια:

1. Κόλπος της Κωνσταντινούπολης.
5. Αυτό το διάταγμα υπέγραψαν οι συναυτοκράτορες Κωνσταντίνος και Λικίνιος το 313 μ.Χ. στο Μεδιόλανο της Ιταλίας.
8. Το 330 μ.Χ. έγιναν τα .... της Κωνσταντινούπολης.
10. Προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία της παλιάς θρησκείας.
11. Την ίδια .... στάση για τους Χριστιανούς τήρησε και ο γιος του Κωνσταντίνου ο Κωνστάντιος όταν τον διαδέχθηκε.
12. Είχε ως πρότυπό του το Κολοσσαίο της Ρώμης.
14. Άλλο όνομα της Κωνσταντινούπολης.
15. Αρχαία ελληνική αποικία στην Προποντίδα , στην περιοχή της οποίας χτίστηκε η "Νέα Ρώμη".

Κάθετα:

2. Ο Θεοδόσιος, λίγο πριν πεθάνει (395 μ.Χ.) μοίρασε την αυτοκρατορία στους δυο γιους του. Το ανατολικό τμήμα το πήρε ο ...
3. Η Κωνσταντινούπολη ήταν χτισμένη στις πλαγιές επτά λόφων, γι' αυτό πολλοί την έλεγαν και ...
4. Έγινε μονοκράτορας μετά τη σύγκρουσή του με τον Λικίνιο (324 μ.Χ.) στην Αδριανούπολη.
6. Εκτός από τις σταθερές αγορές υπήρχαν και οι ...
7. Κήρυξε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία και πήρε αυστηρά μέτρα κατά της θρησκείας των εθνικών.
9. Ο Διοκλητιανός προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το σύστημα της ....
13. Οι ..... ήταν αθλητικά σωματεία, που είχαν μέλη και οπαδούς πολίτες που τους άρεσαν οι ιππικοί αγώνες.